2017

01.02.2017Od stycznia realizujemy trzy projekty współfinansowane przez Miasto Poznań:

- Spróbuj Inaczej

- Wspólna Sprawa

- Bierz Dając Innym 2017
W ich ramach obejmujemy naszymi działaniami 6 grup dzieci i młodzieży z Jeżyc, Wildy, Łazarza,
Starego Miasta i Piątkowa, w tym dzieciaki romskie pochodzenia rumuńskiego.

***


Jak co roku gorąco zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz naszych podopiecznych. 
Zebrane środki przeznaczymy na dożywianie, zakup biletów np. do kina lub na basen i bilety
komunikacji miejskiej na przejazdy z dziećmi. Więcej informacji tutaj.


***

 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały nas w 2016, zwłaszcza:


Za owocną współpracę dziękujemy również:

 
- Centrum Sztuki Dziecka

- Czasowi Kultury
- Fundacji Promocji Aktywności Fizycznej Tarzan
- Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej PARTNER
- pOtworkom
- Centrum Amarant