Grupa

Jesteśmy grupą młodych ludzi dla których los dzieciaków spędzających swój czas na ulicy nie jest obojętny. Jesteśmy animatorami walczącymi z uliczną nudą i proponującymi naszym podopiecznym inne, często oryginalne i nowatorskie formy spędzania wolnego czasu. Zaprzyjaźniamy się z tymi dzieciakami, które z różnych względów są defaworyzowane przez innych dorosłych obecnych w ich życiu – przez nauczycieli, pedagogów, wychowawców, sąsiadów, służby porządkowe.

 

Jesteśmy pedagogami ulicy czyli osobami, które postanowiły wyjść na ulicę w poszukiwaniu zagubionych często dzieciaków. Tworzymy zespół ludzi (psychologów, pedagogów, studentów i absolwentów nauk społecznych), który od kilku już lat pracuje z dziećmi i młodzieżą cieszącą się „złą sławą” – pochodzącą z bardzo trudnych i niebezpiecznych środowisk.

Często jesteśmy ostatnią deską ratunku dla młodych ludzi, którzy zgubili swoją drogę, popadli w konflikty z prawem, są zagrożeni sankcjami izolacyjnymi, czy też porostu nie mają co ze sobą zrobić ze względu na brak konstruktywnych propozycji lub możliwości finansowych

Z kim współpracujemy?

 

Nieodzownym warunkiem skuteczności i efektywności działań pedagoga ulicy jest współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę. Ważnym zadaniem stojącym przed pedagogiem jest poprawa relacji między dzieckiem i rodziną a instytucjami z którymi pozostają oni w określonej zależności: szkoła, sąd, kuratorzy sądowi, pomoc społeczna. Pedagog uliczny staje się często mediatorem wspierającym obie strony w odbudowaniu zerwanych relacji i utraconego zaufania. Głównym celem mediacji jest ponowne włączenie dziecka i jego rodziny do systemu działań edukacyjnych i pomocowych.

 • Instytucje wspierające dziecko i rodzinę, z którymi nawiązaliśmy współpracę:
 • Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych dla dzielnicy Grunwald i Jeżyc
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznani
 • szkoły podstawowe i gimnazja w rejonie Jeży
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dzieck
 • Dom Młodzieży w Poznaniu

Pedagodzy ulicy współpracują nie tylko z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę w zakresie usług edukacyjnych i pomocowych ale również z instytucjami zajmującymi się organizacją czasu wolnego. Metoda pedagogiki ulicy zakłada udział dzieci w zorganizowanych zajęciach sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, które mają być alternatywą dla dotychczasowej formy spędzania czasu wolnego, a więc stania w bramie, na klatce schodowej albo podwórzu. Poprzez udział w tego typu zajęciach, dzieci uczą się nie tylko korzystać z oferty kulturalno – rozrywkowej miasta, ale doświadczając różnych sytuacji społecznych, nabywać nowe wzorce zachowań i umiejętności społeczne. Często jest to jedyna szansa poznania innych zachowań od tych, które obserwują na co dzień na swoim podwórku czy ulicy.

Przykładowe sposoby spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem instytucji rozrywkowo – rekreacyjno – sportowych:

 • kino (Multikino, Cinema City, Muza)
 • teatr (Teatr Nowy)
 • billard (Billa Boom)
 • kręgle i gry na automatach (Fantasy Park – Plaza)
 • gokarty (Poznań Indoor Karting)
 • narty, mini golf, saneczki, pontony, rowery (Malta Ski)
 • łyżwy (Lodowisko Bogdanka)
 • mecze piłkarskie, treningi (Lech Poznań)
 • mecze żużlowe (Skorpiony)

 

Współpraca obejmuje również instytucje, ośrodki, stowarzyszenia i osoby prywatne, które mogą zaoferować naszym dzieciakom ciekawe zajęcia, pokazać kulisy pracy instytucji (np. media), zainspirować do nowych poszukiwań i odkryć:

 • Centrum Kultury „Zamek”
 • Centrum Sztuki Dziecka
 • Radio „Eska”
 • Radio „Planeta”
 • TV WTK
 • artyści (muzycy, plastycy, fotografowie)
 • grupa uprawiająca parkour

GAS „Rezerwat” współpracuje z innymi instytucjami miejskimi, organizacjami i stowarzyszeniami z sektora pozarządowego oraz ośrodkami naukowymi. Celem tej współpracy jest wymiana doświadczeń, propagowanie idei streetworkingu, organizowanie szkoleń oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz dzieci i rodziny:

Urząd Miasta Poznania (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Centrum Zarządzania Kryzysowego)

 • Rada Osiedla Jeżyce
 • Stowarzyszenie „Piękne Jeżyce”
 • Pogotowie Społeczne w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ
 • Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich (OSOS)
 • Krajowe Stowarzyszenie Resocjalizacji
 • Centrum Innowacji Społecznej SIC
 • Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol” w Krakowie
 • Stowarzyszenie „Lambda” Warszawa
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Zdrowia i Prewencji Zagrożeń Społecznych TADA
 • Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta- koło Gdańskie Agenda Bezdomności
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży “Program stacja”
 • Centrum Profilaktyki, Terapii i Rehabilitacji w Czerwonaku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu