Aktualnie realizujemy

“Trampolina do aktywnego życia”

Razem z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizujemy projekt “Trampolina do aktywnego życia” (wrzesień 2019 – listopad 2021).

Celem głównym projektu jest reintegracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz poprawa stanu zdrowia 100 osób (50 K i 50 M), w tym 80 w wieku 18-67 lat oraz 20 niepełnoletnich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, zamieszkałych w Poznaniu oraz w
Czerwonaku.

W ramach naszej części projektu prowadzimy 4 grupy pięcioosobowe – 3 w Poznaniu i 1 w Czerwonaku.

 

 

Zrealizowane projekty

„Latarnia – pomoc dzieciom na ulicy”

 

Projekt „Latarnia – pomoc dzieciom na ulicy” realizowany był przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Pedagodzy ulicy biorący udział w projekcie „Latarnia” zostali później członkami stowarzyszenia GAS Rezerwat. W marcu 2008 r. pedagodzy ulicy podjęli pracę środowiskową na poznańskich Jeżycach. Swoimi działaniami objęli grupę dzieci spędzających większość czasu wolnego na ulicy, bez opieki i kontroli osób dorosłych. Projekt był nowatorską inicjatywą i pozwolił lepiej poznać i zdiagnozować zjawisko dzieci ulicy w rejonie Jeżyc. Działania podjęte przez pedagogów ulicy spotkały się z pozytywnym przyjęciem dzieci oraz dorosłych mieszkańców Jeżyc, przygotowały również społeczność lokalną do uczestnictwa w imprezach i akcjach organizowanych na terenie Jeżyc.

W 2008 r. w ramach projektu „Latarnia” stowarzyszenie zorganizowało dwie ogólnopoznańskie akcje. „Akcja Brajan” polegała na udzieleniu przez naszych podopiecznych pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom zainscenizowanych na jeżyckich ulicach wypadków. Wcześniej dzieci odbyły szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poprowadzone przez ratowników medycznych. Nowo nabyte umiejętności zostały umiejętnie wykorzystane w praktyce a nasi podopieczni mogli cieszyć się uznaniem profesjonalnych ratowników.

 

„Akcja Gwiazdor” zorganizowana z okazji świąt Bożego Narodzenia miała miejsce w Multikinie 51. Odbiorcami akcji byli wychowankowie kilku poznańskich świetlic środowiskowych oraz nasi podopieczni. Dzieci zostały zaproszone na pokaz filmu „Sekretne życie pszczół”. Po seansie nasi wolontariusze przebrani za św. Mikołaja i jego Śnieżynki rozdali dzieciom świąteczne paczki, bawiąc się z nimi w opowiadanie wierszyków i odgadywanie zagadek.

 

Od stycznia do grudnia 2009 r. Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej „Rezerwat” realizowało dwa własne projekty, finansowane przez Urząd Miasta Poznania: „Brama – pomoc dzieciom ulicy” oraz „Poznańskie Centrum Streetworkingu”.

 

„Brama – pomoc dzieciom ulicy”

 

Projekt „Brama” był kontynuacją rozpoczętego w 2008 r. pilotażowego projektu „Latarnia – pomoc dzieciom na ulicy”. Pedagodzy ulicy docierali wszędzie tam, gdzie nie docierała profesjonalna pomoc psychologów, pedagogów, świetlic i innych instytucji mających za zadanie wspieranie dziecka i rodziny. Praca z tą specyficzną grupą dzieci wymagała zastosowania alternatywnych metod pracy, atrakcyjnych dla dzieci i skutecznych w działaniu.

Pedagodzy ulicy biorący udział w realizacji projektu „Brama” pracowali z grupami dzieci w wieku od 9 – 15 lat. Pedagodzy zaproponowali dzieciom atrakcyjne zajęcia będące alternatywą dla dotychczasowego stylu życia młodych ludzi. Zajęcia zorientowane głównie na sport, rozrywkę i kulturę, miały na celu rozbudzanie indywidualnych zainteresowań, poznawanie nowych sposobów spędzania czasu wolnego i zwalczanie nudy, a pośrednio nabywanie różnorodnych kompetencji społecznych.

Dzieci w obecności pedagogów ulicy uczestniczyły w wyjściach do kina, teatru, uczyły się grać w kręgle, bilarda. Zdobywanie nowych umiejętności obejmowało również naukę jazdy na nartach, łyżwach, gokartach. Podopieczni mogli korzystać z atrakcji poznańskich ośrodków rozrywkowo – sportowych. Dużo czasu spędzaliśmy w Malta Ski jeżdżąc na rowerach, saneczkach, pontonach, grając w mini golfa czy wspinając się na ścianę wspinaczkową. Niezapomniane wrażenia pozostaną z nauki jazdy na nartach. Było jednak warto! Uczestniczyliśmy również w treningach Lecha Poznań i meczach żużlowych z udziałem Skorpionów. Trafionym pomysłem okazały się również warsztaty z chłopakami uprawiającymi parkour. Wszyscy przeżyli!

Dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez pedagogów ulicy mogły rozwijać swoje zainteresowania i nabywać nowe umiejętności poprzez spotkania z ludźmi kultury, sztuki, mediów. Podopieczni brali udział w warsztatach muzycznych, plastycznych, fotograficznych. Odwiedzali siedziby stacji radiowych i telewizyjnych (Radio ESKA, Radio Planeta, TV WTK) poznając kulisy pracy dziennikarzy. Dzięki uprzejmości kolegów radiowców dzieci mogły usiąść za konsoletą i trochę popracować:)

Ponadto organizowane były zajęcia wykorzystujące inicjatywę i pomysłowość pedagogów ulicy, skierowane dla szerszej grupy dzieci zamieszkujących rejon Jeżyc, m. in. turnieje piłki nożnej, warsztaty muzyczne (współpraca z zespołami muzycznymi), zabawy ukierunkowane na konkretne grupy wiekowe, akcje prowadzone we współpracy z Centrum Sztuki Dziecka – nauka chodzenia na szczudłach, warsztaty plastyczne, warsztaty fotograficzne.

Pomoc dzieciom i ich rodzinom polegała nie tylko na bezpośredniej pracy w środowisku ale również na współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę. Nasze działania polegały często na mediacji między dzieckiem, rodziną a instytucją. Rodziny dzieci objętych naszą opieką, otrzymywały wsparcie w postaci poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, a niekiedy również pomoc materialną.

 

W ramach projektu „Brama”, GAS „Rezerwat” zorganizowała akcje mające na celu animowanie społeczności lokalnej. Imprezy skierowane zarówno do młodszych, jak i starszych mieszkańców Jeżyc, miały na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i ich rodziców oraz integrację społeczności lokalnej.

 

Akcja „Cały Świat na Jeżycach” skierowana była do mieszkańców Jeżyc i miała na celu zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez projekcję filmu „W 80 dni dookoła świata”, udział w konkursach i zabawach dla całych rodzin oraz wspólnym grillowaniu. W akcji wzięło udział ok. 100 osób.

 

Kolejna akcja „Gry uliczne” skierowana do młodszych mieszkańców Jeżyc miała na celu kształtowanie wśród młodych osób postawy współzawodnictwa w duchu fair play, współdziałania grupowego i pozytywnych wzorców zabawy. Młodzież i dzieci biorące udział w akcji podzieleni zostali na małe 2 – 3 osobowe grupy, które miały za zadanie poruszać się po terenie Jeżyc zgodnie ze wskazówkami zawartymi na mapie i odnajdywać kolejne punkty zadaniowe obstawione przez streetworkerów i ich przyjaciół. Wszystkie osoby biorące udział w akcji zostały nagrodzone.

 

„Poznańskie Centrum Streetworkingu”

 

Projekt „Poznańskie Centrum Streetworkingu” powstał w celu promowania i rozpowszechniania metody streetworkingu, przeprowadzania szkoleń, spotkań seminaryjnych dla osób zainteresowanych pracą metodą outreach czyli sięgania poza. Należy to rozumieć jako wychodzenie poza gabinet, poza mury instytucji do człowieka, który z różnych powodów nie korzysta z pomocy w sposób konwencjonalny.

 

Powiodło się stworzenie ośrodka, który umożliwia propagowanie metody streetworkingu wśród instytucji współpracujących z dziećmi i rodzinami oraz studentów kierunków pedagogicznych.

 

Szkolenia dla streetworkerów i partyworkerów:

 

Przeszkolono pedagogów ulicy (streetworkerów) profesjonalnie przygotowanych do pracy na ulicy, z dziećmi, młodzieżą, a także osobami dorosłymi oraz partyworkerów gotowych do prowadzenia działań profilaktyczno – edukacyjnych w pubach, klubach, dyskotekach wśród młodych ludzi eksperymentujących z narkotykami, podejmujących ryzykowne zachowania seksualne, itp.

 

Widząc konieczność promowania i upowszechniania metody streetworkingu, zorganizowaliśmy spotkanie seminaryjne. W spotkaniu wzięły udział podmioty, stowarzyszenia z terenu całej Polski zajmujące się metodą pracy streetworkingu.

 

W ramach promocji metody pedagogiki ulicy docieraliśmy do studentów kierunków: pedagogika i praca socjalna, udzieliliśmy wywiadów mediom, które wykazywały duże zainteresowanie prowadzonymi przez stowarzyszenie działaniami.

 

GAS „Rezerwat” współpracowało i nadal utrzymuje współpracę z instytucjami miejskimi, organizacjami i stowarzyszeniami z sektora pozarządowego oraz ośrodkami naukowymi. Celem tej współpracy jest wymiana doświadczeń, propagowanie idei streetworkingu, organizowanie szkoleń oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz dzieci i rodziny.

 

 

Od stycznia 2010 realizujemy projekt „Ulica kontrolowana”, który jest kontynuacją poprzedniego projektu Brama. Więcej już wkrótce. :)

 


 

Projekt „Fun under control”

 

Od 1 marca 2010 r.  do poznańskich klubów ruszyli wyszkoleni w ubiegłym roku partyworkerzy, którzy mają za zadanie edukować imprezowiczów z zakresu zdrowia seksualnego i konsekwencji zażywania narkotyków. Zajmują się także rozdawnictwem prezerwatyw i drink-testów (które wykrywają w napojach tzw. pigułki gwałtu), oferują także kontakty z różnymi instytucjami – psychologami, lekarzami, organizacjami pozarządowymi. Ich rola jest prosta – zapewnić większe bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie klubu objętego działaniami partyworkerskimi, a wszystko to wedle hasła: „POZNAŃ – FUN UNDER CONTROL”.

W marcu ruszył także specjalny numer Gadu-Gadu (8765348), pod którym – od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych poniżej – będzie można porozmawiać z partyworkerami, zadawać im pytania czy szukać porady z zakresu zdrowia seksualnego czy narkotyków.

Realizacja projektu trwać będzie do grudnia 2010 roku. Póki co naszych partyworkerów spotkać można w każdy piątek w klubie Hallo Cafe na dyżurze trwającym od godziny 20.00 do północy oraz w co drugi tydzień w klubie Eagle od godziny 22.00 do godziny 23.00. Oba kluby znajdują się na ul. Rybaki w Poznaniu. Nadal zapraszamy do współpracy nowe kluby zainteresowane realizacją projektu „FUN UNDER CONTROL”, a co za tym idzie zwiększeniem bezpieczeństwa na swoim terenie wszystkim imprezującym.

 

Poradnia internetowa przez gadu-gadu (8765348) czynna w godzinach:

Pon.: 19.00 – 22.00

Wt.: 18.00 – 21.00

Śr.: 19.00 – 22.00

Czw.: 18.00 – 21.00

Pt.: 19.00 – 22.00/20.00 – 23.00

 

Strona internetowa grupy: www.iskra.poznan.prv.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *