Jesteśmy pedagogami pracującymi na ulicy. Oznacza to że docieramy do tych dzieci, które wyłamały się z wszelkich instytucjonalnych form pomocy i nie są objęte opieką żadnej placówki stacjonarnej takiej jak świetlica, klub czy ognisko.  Charakterystyczne dla naszej młodzieży jest to, że to właśnie w środowisku zaspokajają większość swoich potrzeb. Dlatego też pracujemy na dworcu, ulicy, w bramie, piwnicy, na podwórku, wszędzie tam gdzie mamy bezpośredni kontakt z młodzieżą (później jego rodziną, szkołą, itd.). Specyfiką naszej pracy jest ukierunkowywanie aktywności dzieci spędzających czas na ulicy. Podejmujemy próby poprawienia ich wizerunku społecznego i samooceny, doprowadzenia do reintegracji z systemem społecznym. Pracując z dzieckiem na ulicy i w środowisku, dysponujemy wachlarzem metod i technik działań ukierunkowanych na poznanie dziecka, wprowadzenie ich w świat norm i zasad powszechnie uznawanych oraz pokazywanie nowych możliwości

 

Praca uliczna to systematyczne działania pedagoga ulicznego w środowisku dzieci spędzających czas na ulicy, mające na celu profilaktykę i ograniczenie marginalizacji, charakteryzujące się koniecznością wejścia w przestrzeń życia dziecka i dostosowanie się do warunków panujących na ulicy; obejmuje pracę z instytucjami i rodziną.

 

Nasze działania mają na celu zachęcenie tej młodzieży do aktywnego stylu życia, odkrywania swoich talentów, rozwijania ukrytych pasji. Służą temu regularne spotkania oraz różne przedsięwzięcia, jak wycieczki piesze i rowerowe, spływy kajakowe, wyjścia do kina, teatru, na basen itp. organizowane przez Pedagogów ulicy.

Pedagog ulicy powinien być otwarty na kontakty, empatyczny, nieoceniający, autentyczny, elastyczny, odpowiedzialny, dyspozycyjny, kreatywny.

Ze względu na specyfikę pracy działamy w parach. Tworzymy kilkuosobowe grupy dzieci,  z którymi prowadzimy zajęcia przez około 2-3 lata.