Rozeznanie rynku dotyczące wyboru usługi streetworkingu

Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej Rezerwat ogłasza rozeznanie rynku na świadczenie usługi streetworkingu w ramach projektu “Trampolina do aktywnego życia”. Zapraszamy do składania ofert! rozeznanie streetworking REZERWAT