Stop nagonce medialnej i przekłamywaniu informacji

Jako Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej “Rezerwat” od 2008 roku pracujemy z dziećmi z defaworyzowanych środowisk w Poznaniu. W swoich działaniach staramy się wspierać rodziny zagrożone marginalizacją, prowadząc grupy dzieci z różnych dzielnic Poznania.

Od ponad pięciu lat streetworkerzy i streetworkerki Stowarzyszenia są obecni w życiu i edukacji dzieci migrantów romskich pochodzenia rumuńskiego mieszkających wraz z rodzinami na terenie bezumownie zajętych pustostanów znajdujących się na terenie byłych ogródków działkowych w Poznaniu. Z niepokojem i ogromną frustracją obserwujemy nagonkę medialną na tę społeczność. Stanowczo sprzeciwiamy się zakłamywaniu rzeczywistości opartym na wielu stereotypach, które z nienawiści werbalnej na tle rasistowskim i ksenofobicznym łatwo przerodzić się mogą w fizyczne napaści. W naszej pracy obserwujemy dzieci na co dzień mierzące się z szeregiem opresyjnych sytuacji, które napotykają je w efekcie uprzedzeń do tej społeczności. Sytuacja medialnej nagonki tylko nasila i tak już, niełatwe funkcjonowanie dzieci i ich rodzin w przestrzeni publicznej: place zabaw, szkoła, lokale gastronomiczne czy sklep.

Jako osoby związane ze społecznością brałyśmy udział w spotkaniu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wieloma innymi organizacjami, takimi jak Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Fundacja Akceptacja, przede wszystkim jednak z osobami z Rady Osiedla Winogrady. Rozmowa miała na celu znalezienie rozwiązania dotyczącego poprawy relacji mieszkańców działek z pozostałą społecznością lokalną. Efekty spotkania być może nie są atrakcyjne medialnie — dotyczą one zaplanowania procesu współpracy wielu podmiotów. Zamiast tego typu pozytywnych informacji w artykułach i reportażach prezentowane są niesprawdzone treści, które potęgują nienawiść wobec społeczności romskiej pochodzenia rumuńskiego. Jednocześnie niezrozumiałym i niebezpiecznym jest fakt, iż media lokalne i ogólnopolskie dają przestrzeń do wypowiedzi osobom niezwiązanym w żaden sposób ze społecznością, stawiają w roli ekspertów osoby, które używają sytuacji prawdopodobnie dla własnych korzyści — możemy się tylko domyślać, mając na celu zbijanie politycznego kapitału i/lub ewentualnych korzyści majątkowych.
Nie ma na to naszej zgody!

Wzywamy do zaprzestania nagonki medialnej, bazującej na manipulacji i przekłamanych informacjach — epoznan.pl, Głos Wielkopolski, TVP1, Radio Poznań, “Gazeta Wyborcza” Poznań – redakcja!

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem Fundacji Akceptacji: https://tiny.pl/rzx7c
Za autorkami dziękujemy wszystkim osobom za dotychczasową współpracę — ludziom, którym zależy na realnej pracy i znajdowaniu długotrwałych rozwiązań przynoszących poprawę sytuacji społeczno-bytowej, z jaką boryka się społeczność Romów pochodzenia rumuńskiego mieszkająca w Poznaniu.
MOPR Poznań
Pogotowie Społeczne
Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów
WzmocniONE
Poznańska Garażówka
Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wspólnota Sant’Egidio Poznań
Fundacja Akceptacja
@Fundacja Art Junction
https://www.facebook.com/Fundacja-Art-Junction
Reagujmy,
Paulina Krzysik, Paulina Piórkowska.