bgimg

Wesprzyj nas!


Pomarańczowy banner

Z kim współpracujemy?Nieodzownym warunkiem skuteczności i efektywności działań pedagoga ulicy jest współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę. Ważnym zadaniem stojącym przed pedagogiem jest poprawa relacji między dzieckiem i rodziną a instytucjami z którymi pozostają oni w określonej zależności: szkoła, sąd, kuratorzy sądowi, pomoc społeczna. Pedagog uliczny staje się często mediatorem wspierającym obie strony w odbudowaniu zerwanych relacji i utraconego zaufania. Głównym celem mediacji jest ponowne włączenie dziecka i jego rodziny do systemu działań edukacyjnych i pomocowych.


Instytucje wspierające dziecko i rodzinę, z którymi nawiązaliśmy współpracę:

- Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych dla dzielnicy Grunwald i Jeżyce

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

- szkoły podstawowe i gimnazja w rejonie Jeżyc

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

- Dom Młodzieży w PoznaniuPedagodzy ulicy współpracują nie tylko z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę w zakresie usług edukacyjnych i pomocowych ale również z instytucjami zajmującymi się organizacją czasu wolnego. Metoda pedagogiki ulicy zakłada udział dzieci w zorganizowanych zajęciach sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, które mają być alternatywą dla dotychczasowej formy spędzania czasu wolnego, a więc stania w bramie, na klatce schodowej albo podwórzu. Poprzez udział w tego typu zajęciach, dzieci uczą się nie tylko korzystać z oferty kulturalno – rozrywkowej miasta, ale doświadczając różnych sytuacji społecznych, nabywać nowe wzorce zachowań i umiejętności społeczne. Często jest to jedyna szansa poznania innych zachowań od tych, które obserwują na co dzień na swoim podwórku czy ulicy.

Przykładowe sposoby spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem instytucji rozrywkowo – rekreacyjno – sportowych:

- kino (MultikinoCinema City, Muza)

- teatr (Teatr Nowy)

- billard (Billa Boom)

- kręgle i gry na automatach (Fantasy Park – Plaza)

- gokarty (Poznań Indoor Karting)

- narty, mini golf, saneczki, pontony, rowery (Malta Ski)

- łyżwy (Lodowisko Bogdanka)

- mecze piłkarskie, treningi (Lech Poznań)

- mecze żużlowe (Skorpiony)


Współpraca obejmuje również instytucje, ośrodki, stowarzyszenia i osoby prywatne, które mogą zaoferować naszym dzieciakom ciekawe zajęcia, pokazać kulisy pracy instytucji (np. media), zainspirować do nowych poszukiwań i odkryć:

- Centrum Kultury „Zamek”

- Centrum Sztuki Dziecka

- Radio „Eska”

- Radio „Planeta”

- TV WTK

- artyści (muzycy, plastycy, fotografowie)

- grupa uprawiająca parkour

GAS „Rezerwat” współpracuje z innymi instytucjami miejskimi, organizacjami i stowarzyszeniami z sektora pozarządowego oraz ośrodkami naukowymi. Celem tej współpracy jest wymiana doświadczeń, propagowanie idei streetworkingu, organizowanie szkoleń oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz dzieci i rodziny:

- Urząd Miasta Poznania (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Centrum Zarządzania Kryzysowego)

- Rada Osiedla Jeżyce

- Stowarzyszenie „Piękne Jeżyce”

- Pogotowie Społeczne w Poznaniu

- Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ

- Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich (OSOS)

- Krajowe Stowarzyszenie Resocjalizacji

- Centrum Innowacji Społecznej SIC

- Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol” w Krakowie

- Stowarzyszenie „Lambda” Warszawa

- Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Zdrowia i Prewencji Zagrożeń Społecznych TADA

- Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta- koło Gdańskie Agenda Bezdomności

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży “Program stacja”

- Centrum Profilaktyki, Terapii i Rehabilitacji w Czerwonaku

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu