STOWARZYSZENIE

GRUPA  ANIMACJI  SPOŁECZNEJ  „REZERWAT”

61-753 Poznań, ul.Piaskowa  tralala6/13,

NIP: 9721189096, REGON: 300947440,  KRS: 0000314115,Roczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

Sprawozdanie Merytoryczne


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


Rachunek Zysków i Strat


Bilans


Informacje uzupełniające do bilansuRoczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

Sprawozdanie Merytoryczne


Rachunek Zysków i Strat


Bilans


Informacje uzupełniające do bilansu


Informacje Ogólne
Roczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok 2015


Sprawozdanie merytoryczne


Rachunek zysków i strat


Bilans


Informacje uzupełniające do bilansu


Informacje ogólneRoczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok 2014Sprawozdanie merytoryczne


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


Rachunek zysków i strat


Bilans


Dodatkowe informacjeRoczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok 2013


Sprawozdanie merytoryczne


Rachunek wyników


Bilans


Informacja dodatkowa
Roczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok 2012Sprawozdanie merytoryczne


Rachunek wyników


Bilans


Informacja dodatkowa


Roczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok 2011Sprawozdanie merytoryczne


Rachunek wyników


Bilans


Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia

za rok 2010


Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej „Rezerwat” założone zostało 8 lipca 2008
roku, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym miała miejsce w dniu 26 września 2008 roku.
Swoimi działaniami stowarzyszenie objęło grupę dzieci spędzających większość czasu wolnego
na ulicy, bez opieki i kontroli dorosłych.
Od stycznia do grudnia 2010 r. Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej „Rezerwat”
realizowało dwa projekty, dofinansowane przez Urząd Miasta Poznania:

1) „Ulica kontrolowana”
– projekt realizowany przez pedagogów ulicy
2) „Fun under control” czyli „Zabawa pod kontrolą” – projekt realizowany w ramach
programu dotyczącego redukcji ryzyka związanego z okazjonalnym używaniem
narkotyków w klubach i dyskotekach.

Projekt „Ulica kontrolowana”
był kontynuacją rozpoczętego w 2008 r. pilotażowego
projektu „Latarnia – pomoc dzieciom ulicy” realizowanego przy Terenowym Komitecie Ochrony
Praw Dziecka w Poznaniu, później zaś projektu Brama realizowanego w 2009 r. Pedagodzy ulicy
biorący udział w realizacji projektu „Ulica kontrolowana” pracowali z trzema grupami dzieci w
wieku od 9 – 15 lat (grupy liczyły 5 – 6 osób). Z każdą grupą pracowało dwóch streetworkerów,
którzy organizowali atrakcyjne zajęcia będące alternatywą dla dotychczasowego stylu życia
młodych ludzi. Zajęcia zorientowane głównie na sport, rozrywkę i kulturę, miały na celu
rozbudzanie indywidualnych zainteresowań, poznawanie nowych sposobów spędzania czasu
wolnego i zwalczanie nudy, a pośrednio nabywanie różnorodnych kompetencji społecznych.

Współpraca obejmowała również instytucje, ośrodki, stowarzyszenia i osoby prywatne,
które mogły zaoferować naszym dzieciom ciekawe zajęcia, pokazać kulisy pracy instytucji
(np. media), zainspirować do nowych poszukiwań i odkryć, m.in.: Centrum Kultury „Zamek”,
Centrum Sztuki Dziecka, Radio „Eska”, Radio „Planeta”, TV WTK, artyści (muzycy, plastycy,
fotografowie), grupa uprawiająca parkour, Malta Ski, Lodowisko „Bogdanka”, Multikino, Teatr
Nowy, Fantasy Park – Plaza, Lech Poznań, Skorpiony.

Ponadto organizowane były zajęcia wykorzystujące inicjatywę i pomysłowość pedagogów
ulicy, skierowane dla szerszej grupy dzieci zamieszkujących rejon Jeżyc, m. in. turnieje piłki
nożnej, warsztaty muzyczne (współpraca z zespołami muzycznymi), zabawy ukierunkowane
na konkretne grupy wiekowe, akcje prowadzone we współpracy z Centrum Sztuki Dziecka –
nauka chodzenia na szczudłach, warsztaty plastyczne, warsztaty fotograficzne. Różnorodnymi
działaniami stowarzyszenia objętych zostało ponad 60 dzieci zamieszkujących rejon Jeżyc oraz
Wildy

W ramach projektu „Ulica kontrolowana”, GAS „Rezerwat” zorganizowała akcje mające
na celu animowanie społeczności lokalnej. Imprezy skierowane zarówno do młodszych, jak
i starszych mieszkańców Jeżyc, miały na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i ich
rodziców oraz integrację społeczności lokalnej.

Przy wsparciu pedagogów ulicy dzieci stworzyły projekt filmowy. Przy współpracy z
Centrum Sztuki Dziecka oraz grupą parkour udało się zrealizować film pod tytułem „Gonito”
oparty na scenariuszu napisanym przez naszych podopiecznych/wychowanków, który można było
podziwiać podczas festiwalu „Ale Kino” w ramach finału projektu “Wielka przygoda z filmem” .
W realizacji filmu udział wzięła profesjonalna ekipa filmowa (reżyser, operator, montażysta).

Pedagodzy ulicy regularnie uczestniczyli w spotkaniach, konferencjach, wykładach
dotyczących nowatorskiej metody pracy jaką jest pedagogika ulicy (czy też szerzej rozumiany
streetworking).

Projekt FUN UNDER CONTROL czyli ZABAWA POD KONTROLĄ
– projekt realizowany
w ramach programu dotyczącego redukcji ryzyka związanego z okazjonalnym używaniem
narkotyków w klubach i dyskotekach
Działania partyworkerskie polegały na bezpośrednim docieraniu do osób bawiących
się w klubie i informowaniu ich o szkodliwym działaniu i zagrożeniach płynących z używania
substancji psychoaktywnych.
Działania zostały wsparte poradnictwem internetowym.
Dyżury partyworkerskie realizowane były w klubie Hallo Cafe i Eagle. Zgodnie z założeniami
projektowymi zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie to
było niezbędne do pracy w środowisku klubowiczów, a patrząc z perspektywy całorocznej
pracy można bez wątpienia powiedzieć, że wiedza nabyta podczas w/w szkolenia wielokrotnie
wykorzystywana była w praktyce.
Zostały zakupione drink testy i prezerwatywy, rozdawane przez partyworkerów podczas dyżurów
w klubach.
Ilość dyżurów w klubach, przewidziana w projekcie (44 dyżury) została zrealizowana i
prowadzona była przez pięciu partyworkerów
Podczas działań partyworkerskich w klubach, partyworkerzy w okresie od marca do grudnia mieli
kontakt aż z 1968 osobami, co przekroczyło zakładaną w projekcie liczbę klientów aż o 868 osób.
Partyworkerzy rozdali łącznie 1250 drink testów i i 4995 sztuk prezerwatyw
Wydruk 10 tys. ulotek została rozpowszechniona w trakcie trwania projektu.
Ilość dyżurów w poradni internetowej łącznie wyniosła 660 godzin (zgodnie z założeniami z
projektu) i pozwoliło to na kontakt z 671 osobami, co także przekroczyło przewidywana liczbę
klientów aż o 171 osób. Odbyły się 22 Rady Pedagogiczne prowadzone przez koordynatora,
certyfikowanego terapeutę uzależnień, dzięki któremu były wyjaśniane bieżące sprawy
wynikające z pracy zawodowej partyworkerów, a także pozwoliło to na lepszą organizację
pracy.
Odbyło się 6 spotkań superwizyjnych, przyczyniających się do nadzorowania i
ukierunkowywania pracy partyworkerów. Terminy konsultacji superwizyjnych uzgadniane
były na bieżąco w ramach potrzeb partyworkerów.
Kluby współpracujące z partyworkerami otrzymały statusy bezpiecznych klubów
nadawane przez Społeczny Komitet ds. AIDS.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia

za rok 2009Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej „Rezerwat” założone zostało 8 lipca 2008 roku, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym miała miejsce w dniu 26 września 2008 roku. Swoimi działaniami stowarzyszenie objęło grupę dzieci spędzających większość czasu wolnego na ulicy, bez opieki i kontroli dorosłych.

Od stycznia do grudnia 2009 r. Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej „Rezerwat” realizowało dwa projekty, finansowane przez Urząd Miasta Poznania:


1) „Brama – pomoc dzieciom ulicy”


2) „Poznańskie Centrum Streetworkingu”.


Projekt „Brama” był kontynuacją rozpoczętego w 2008 r. pilotażowego projektu „Latarnia – pomoc dzieciom ulicy” realizowanego przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Pedagodzy ulicy biorący udział w realizacji projektu „Brama” pracowali z trzema grupami dzieci w wieku od 9 – 15 lat (grupy liczyły 5 – 6 osób). Z każdą grupą pracowało dwóch streetworkerów, którzy organizowali atrakcyjne zajęcia będące alternatywą dla dotychczasowego stylu życia młodych ludzi. Zajęcia zorientowane głównie na sport, rozrywkę i kulturę, miały na celu rozbudzanie indywidualnych zainteresowań, poznawanie nowych sposobów spędzania czasu wolnego i zwalczanie nudy, a pośrednio nabywanie różnorodnych kompetencji społecznych.


Współpraca obejmowała również instytucje, ośrodki, stowarzyszenia i osoby prywatne, które mogły zaoferować naszym dzieciom ciekawe zajęcia, pokazać kulisy pracy instytucji (np. media), zainspirować do nowych poszukiwań i odkryć, m.in.: Centrum Kultury „Zamek”, Centrum Sztuki Dziecka, Radio „S”, Radio „Planeta”, TV WTK, artyści (muzycy, plastycy, fotografowie), grupa uprawiająca parkour, Malta Ski, Lodowisko „Bogdanka”, Multikino, Teatr Nowy, Fantasy Park – Plaza, Lech Poznań, Skorpiony.


Ponadto organizowane były zajęcia wykorzystujące inicjatywę i pomysłowość pedagogów ulicy, skierowane dla szerszej grupy dzieci zamieszkujących rejon Jeżyc, m. in. turnieje piłki nożnej, warsztaty muzyczne (współpraca z zespołami muzycznymi), zabawy ukierunkowane na konkretne grupy wiekowe, akcje prowadzone we współpracy z Centrum Sztuki Dziecka – nauka chodzenia na szczudłach, warsztaty plastyczne, warsztaty fotograficzne. Różnorodnymi działaniami stowarzyszenia objętych zostało ponad 60 dzieci zamieszkujących rejon Jeżyc.


W ramach projektu „Brama”, GAS „Rezerwat” zorganizowała akcje mające na celu animowanie społeczności lokalnej. Imprezy skierowane zarówno do młodszych, jak i starszych mieszkańców Jeżyc, miały na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i ich rodziców oraz integrację społeczności lokalnej.


Akcja „Cały Świat na Jeżycach” skierowana była do mieszkańców Jeżyc i miała na celu zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez projekcję filmu „W 80 dni dookoła świata”, udział w konkursach i zabawach dla całych rodzin oraz wspólnym grillowaniu. W akcji wzięło udział ok. 100 osób.


Kolejna akcja „Gry uliczne” skierowana do młodszych mieszkańców Jeżyc miała na celu kształtowanie wśród młodych osób postawy współzawodnictwa w duchu fair play, współdziałania grupowego i pozytywnych wzorców zabawy. Młodzież i dzieci biorące udział w akcji podzieleni zostali na małe 2 – 3 osobowe grupy, które miały za zadanie poruszać się po terenie Jeżyc zgodnie ze wskazówkami zawartymi na mapie i odnajdywać kolejne punkty zadaniowe obstawione przez streetworkerów i ich przyjaciół. Wszystkie osoby biorące udział w akcji zostały nagrodzone. W akcji wzięło udział ok. 30 dzieci.


Projekt „Poznańskie Centrum Streetworkingu” powstał w celu promowania i rozpowszechniania metody streetworkingu, przeprowadzania szkoleń, spotkań seminaryjnych dla osób zainteresowanych pracą metodą outreach czyli sięgania poza. Należy to rozumieć jako wychodzenie poza gabinet, poza mury instytucji do człowieka, który z różnych powodów nie korzysta z pomocy w sposób konwencjonalny.


Szkolenie z zakresu pracy metodą pedagogiki ulicy (cykl obejmował 3 dwudniowe spotkania) prowadzone było przez Grupę Pedagogiki i Animacji Społecznej Warszawa Praga – Północ, mającą 12-letnie doświadczenie w pracy z „dziećmi ulicy”. Przeszkolono 12 pedagogów ulicy.


Szkolenie z zakresu partyworkingu (cykl obejmował 3 dwudniowe spotkania) skierowane było do osób pracujących w programach ograniczania szkód spowodowanych ryzykownymi kontaktami seksualnymi, świadczeniem usług seksualnych i przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Szkolenie przeprowadziły osoby ze Stowarzyszenia Lambda W-wa, od wielu lat profesjonalnie zajmujący się tą tematyką. W szkoleniu wzięło udział 10 osób.


Widząc konieczność promowania i upowszechniania metody streetworkingu, zorganizowaliśmy 2 spotkania seminaryjne. W pierwszym spotkaniu wzięły udział podmioty, stowarzyszenia z terenu całej Polski pracujące metodą streetworkingu. Spotkanie odbyło się w Domu Młodzieży w Poznaniu udział wzięli: Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Warszawa Praga- Północ, Pogotowie Społeczne w Poznaniu, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta- koło Gdańskie Agendy Bezdomności, Stowarzyszenie Lambda W-wa, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży “Program stacja”, Centrum Profilaktyki i Edukacji społecznej Parasol- Kraków, stretworkerzy z grupy Rezerwat. W sumie udział wzięło 10 osób. Drugie spotkanie seminaryjne zatytułowane „Streetworking – alternatywna forma pracy z grupami marginalizowanymi” gościło przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania – Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, MOPR-u, komisariatu Policji Poznań – Jeżyce, przedstawiciele uczelni wyższych oraz innych organizacji zajmujących się pracą z młodzieżą.


W ramach promocji metody pedagogiki ulicy docieraliśmy do studentów kierunków: pedagogika i praca socjalna. Odwiedziliśmy m. in. uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.


W celu upowszechniania metody streetworkingu, udzieliliśmy wywiadów mediom, które wykazywały duże zainteresowanie prowadzonymi przez stowarzyszenie działaniami. Informacje o działaniach prowadzonych w ramach PCS przekazywane były przez następujące media: Radio ESKA, Radio ESKA-ROCK, Radio Planeta, Radio Merkury, TV WTK, Echo Miasta, Gazeta Wyborcza, Newsweek. Dzięki współpracy z mediami mogliśmy dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, informując ich o metodzie streetworkingu i organizowanych szkoleniach. Działaniami Poznańskiego Centrum Streetworkingu objętych zostało ok. 500 osób.
Sprawozdanie  merytoryczne  z  działalności  Stowarzyszenia

za  rok  2008Stowarzyszenie   Grupa   Animacji   Społecznej   „Rezerwat” założone  zostało 8  lipca   2008   roku,

natomiast  rejestracja  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  miała  miejsce  w  dniu  26  września 2008 roku.

Stowarzyszenie  powstało   na  bazie  projektu  „Latarnia – pomoc  dzieciom na ulicy”  i  kontynuuje  działalność   w  obszarze  pracy  z  tzw.  „dziećmi  ulicy”  i    ich  rodzinami.  Członkami   stowarzyszenia  zostali  streetworkerzy    (pedagodzy   uliczni)    biorący  udział  w  projekcie   „ Latarnia ” ,  którzy  wcześniej  odbyli szkolenie  z  metody  pedagogiki  ulicy. W  marcu  2008 r.  streetworkerzy  podjęli  pracę  środowiskową  na poznańskich  Jeżycach.


Członkowie  Stowarzyszenia  stanowią  rozpoznawalną  grupę  w  instytucjach  obejmujących   swoją  działalnością  obszar  Jeżyc:

 • – Sąd  Rejonowy  Poznań – Grunwald  i  Jeżyce  w  Poznaniu
 • – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych dla dzielnicy Grunwald i Jeżyce
 • – Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  w  Poznaniu;
 • – Komisariat  Policji  Poznań  Jeżyce;
 • – Szkoła  Podstawowa  nr  36;
 • – Szkoła  Podstawowa  nr  61;
 • – Rada  Jeżyc;
 • – Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  przy  Urzędzie  Miasta;


Członkom  Stowarzyszenia  udało  się   również  nawiązać  współpracę  z  instytucjami,  kulturalnymi,

rekreacyjno  – sportowymi  i  rozrywkowymi  działającymi  na terenie  miasta  Poznania. W wielu  obiektach  udało  się   zorganizować   darmowe   wejścia   dla   dzieci ,  albo   wynegocjować  atrakcyjne   zniżki,  są   to:

 • – Maltaski;
 • – Kino  Muza;
 • – Fantasty  Park;
 • – Cinema  City;


Stowarzyszenie    zorganizowało    dwie    ogólnopoznańskie   akcje   .   Pierwsze   z   nich    –   „  Akcja Brajan”  miała  miejsce  w  listopadzie  2008r.  Polegała  na  tym,  że  po  uprzednim  odbyciu  przez  naszych podopiecznych  krótkiego  kursu  pierwszej  pomocy, zorganizowanego  przez  profesjonalnych  ratowników medycznych,  zainicjowaliśmy  na  jeżyckich   ulicach   happening,  podczas  którego  wychowankowie  mieli  za  zadanie  udzielać  pierwszej  pomocy   ofiarom  zainscenizowanych  wypadków.


Drugą  akcją  była  „Akcja  Gwiazdor”, zorganizowana  z  okazji  świąt  Bożego  Narodzenia,  mająca  miejsce

w  Multikinie  51.  Odbiorcami  byli  wychowankowie  kilku  poznańskich  świetlic  środowiskowych  . Zostali  oni  zaproszeni  na  pokaz  filmu  „Sekretne  życie  Pszczół”, a  po  seansie  nasi  wolontariusze  przebrani  za

św.  Mikołaja  i   jego   Śnieżynki   rozdali   dzieciom   świąteczne  paczki ,  bawiąc   się   z  nimi   przy   tym  w  opowiadanie  wierszyków  i  zgadywanie  zagadek.


Członkowie  Stowarzyszenia  Grupa  Animacji  Społecznej   „Rezerwat”   uczestniczyli  w  seminariach dotyczących  streetworkingu,  występowali  jako  prelegenci.Poznań,  31.12.2008  r.

Zarząd:  Sylwia  Kędziora  i  Andrzej   WargackiDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *